הושה Hawsha هوشة

 

נ"צ :                              1638.2443

נפה (1945) :                  חיפה

מחוז (1945) :                חיפה

שטח (1945):                 901 דונם

מס' תושבים (1948) :      440 

תאריך נפילה :                16.4.1948

תאריך נטישה/גירוש :      אין נתונים

ישובים על אדמות הכפר:  (אין)