איג'זים Ijzim إجزم

 

נ"צ :                              1493.2278

נפה (1945) :                  חיפה

מחוז (1945) :                חיפה

שטח (1945):                 46,905 דונם

מס' תושבים (1948) :      3,250 

תאריך נפילה :                26.7.1948

תאריך נטישה/גירוש :      26.7.1948, אביב 1949

ישובים על אדמות הכפר:  כרם מהר"ל