עיסלין 'Islin عسلين

 

נ"צ :                              1507.1324

נפה (1945) :                  ירושלים

מחוז (1945) :                ירושלים

שטח (1945):                 2,159 דונם

מס' תושבים (1948) :      280

תאריך נפילה :                18.7.1948

תאריך נטישה/גירוש :      18.7.1948

ישובים על אדמות הכפר:  (אין)