ג'בע Jaba' جبع

 

נ"צ :                              1469.2289

נפה (1945) :                  חיפה

מחוז (1945) :                חיפה

שטח (1945):                 7,012 דונם

מס' תושבים (1948) :      1,250 

תאריך נפילה :                26.7.1948

תאריך נטישה/גירוש :      26.7.1948

ישובים על אדמות הכפר:  גבע כרמל