ג'רש Jarash جرش

 

נ"צ :                              1435.1274

נפה (1945) :                  ירושלים

מחוז (1945) :                ירושלים

שטח (1945):                 3,518 דונם

מס' תושבים (1948) :      210

תאריך נפילה :                21.10.1948

תאריך נטישה/גירוש :      21.10.1948

ישובים על אדמות הכפר:  חלק מזנוח