ג'וליס Julis جولس

 

נ"צ :                              1173.1211

נפה (1945) :                  עזה

מחוז (1945) :                עזה

שטח (1945):                 13,584

מס' תושבים (1948) :      1,130

תאריך נפילה :                11.6.1948

תאריך נטישה/גירוש :      11.6.1948

ישובים על אדמות הכפר:  הודיה