ג'וסיר Juseir جسير

 

נ"צ :                              1284.1185

נפה (1945) :                  עזה

מחוז (1945) :                עזה

שטח (1945):                 12,361

מס' תושבים (1948) :      1,290

תאריך נפילה :                11.6.1948

תאריך נטישה/גירוש :      11.6.1948

ישובים על אדמות הכפר:  זבדיאל