כבארה Kabara كبارة

 

נ"צ :                              1440.2185

נפה (1945) :                  חיפה

מחוז (1945) :                חיפה

שטח (1945):                 9,831 דונם

מס' תושבים (1948) :      130  

תאריך נפילה :                לכל המאוחר מאי 1948

תאריך נטישה/גירוש :      אין נתונים

ישובים על אדמות הכפר:  בית חנניה, מעין צבי