ח'ירבת עזון Khirbet 'Azzun خربة عزّون

                     (תבצור)

 

נ"צ :                              1387.1778

נפה (1945) :                  טול כרם

מחוז (1945) :                שומרון

שטח (1945):                 5,328 דונם

מס' תושבים (1948) :      אין נתונים 

תאריך נפילה :                אפריל 1948

תאריך נטישה/גירוש :      3.4.1948

ישובים על אדמות הכפר:  רעננה