ח'ירבת ח'ריש Khirbet Khureish خربة خريش

 

נ"צ :                              1474.1720

נפה (1945) :                  טול כרם

מחוז (1945) :                שומרון

שטח (1945):                 אין נתונים

מס' תושבים (1948) :      אין נתונים 

תאריך נפילה :                מאי 1949

תאריך נטישה/גירוש :      1952

ישובים על אדמות הכפר:  קיבוץ חורשים