ח'ירבת אום בורג' Khirbet Umm Burj خربة أمّ برج

 

נ"צ :                              1471.1159

נפה (1945) :                  חברון

מחוז (1945) :                ירושלים

שטח (1945):                 13,083 דונם

מס' תושבים (1948) :      150

תאריך נפילה :                27.11.1948

תאריך נטישה/גירוש :      27.11.1948

ישובים על אדמות הכפר:  נחושה