ח'ירבת אל-ברג' Khirbet al-Burj خربة البرج

 

נ"צ :                              1447.2128

נפה (1945) :                  חיפה

מחוז (1945) :                חיפה

שטח (1945):                 5,291 דונם

מס' תושבים (1948) :      אין נתונים  

תאריך נפילה :                לכל המאוחר מאי 1948

תאריך נטישה/גירוש :      אין נתונים

ישובים על אדמות הכפר:  (אין)