ח'ירבת אל-ג'למה Khirbet al-Jalama خربة الجلمة

 

נ"צ :                              1511.1999

נפה (1945) :                  טול כרם

מחוז (1945) :                שומרון

שטח (1945):                 7,713 דונם (משותף עם ח'ירבת זלפה)

מס' תושבים (1948) :      80 

תאריך נפילה :                מאי 1949

תאריך נטישה/גירוש :      2.3.1950

ישובים על אדמות הכפר:  להבות חביבה