ח'ירבת אל-כסאיר Khirbet al-Kasair خربة الكسائر

 

נ"צ :                              1633.2443

נפה (1945) :                  חיפה

מחוז (1945) :                חיפה

שטח (1945):                 אין נתונים

מס' תושבים (1948) :      320 

תאריך נפילה :                16.4.1948

תאריך נטישה/גירוש :      אין נתונים

ישובים על אדמות הכפר:  (אין)