ח'ירבת אל-עומור Khirbet al-'Umur خربة العمور

 

נ"צ :                              1595.1335

נפה (1945) :                  ירושלים

מחוז (1945) :                ירושלים

שטח (1945):                 4,163 דונם

מס' תושבים (1948) :      300

תאריך נפילה :                כנראה יולי 1948

תאריך נטישה/גירוש :      אין נתונים

ישובים על אדמות הכפר:  גבעת יערים