ח'ירבת א-זכור Khirbet az-Zakur خربة الزكور

 

נ"צ :                              1489.1720

נפה (1945) :                  טול כרם

מחוז (1945) :                שומרון

שטח (1945):                 אין נתונים

מס' תושבים (1948) :      אין נתונים 

תאריך נפילה :                מאי 1949

תאריך נטישה/גירוש :      1949

ישובים על אדמות הכפר:  נירית