ח'ביזה Khubbeiza خبّيزة

 

נ"צ :                              1565.2180

נפה (1945) :                  חיפה

מחוז (1945) :                חיפה

שטח (1945):                 4,854 דונם

מס' תושבים (1948) :      320 

תאריך נפילה :                12.5.1948

תאריך נטישה/גירוש :      12.5.1948

ישובים על אדמות הכפר:  (אין)