ח'ולדה Khulda خلدة

 

נ"צ :                              1409.1363

נפה (1945) :                  רמלה

מחוז (1945) :                לוד

שטח (1945):                 9,461 דונם

מס' תושבים (1948) :      310

תאריך נפילה :                6.4.1948

תאריך נטישה/גירוש :      6.4.1948

ישובים על אדמות הכפר:  משמר דוד, חולדה