מסיל אל-ג'זל Masil al-Jizl مسيل الجزل

(ערב א-זינאתי)

 

נ"צ :                              2023.2069

נפה (1945) :                  ביסאן

מחוז (1945) :                הגליל

שטח (1945):                 5,873 דונם

מס' תושבים (1948) :      110 

תאריך נפילה :                מאי 1948

תאריך נטישה/גירוש :      אין נתונים

ישובים על אדמות הכפר:  כפר רופין