מע'לס Mughallis مغلّس

 

נ"צ :                              1390.1263

נפה (1945) :                  חברון

מחוז (1945) :                ירושלים

שטח (1945):                 11,459 דונם

מס' תושבים (1948) :      590

תאריך נפילה :                17.7.1948

תאריך נטישה/גירוש :      17.7.1948

ישובים על אדמות הכפר:  גפן, תירוש