נוריס Nuris نورس

 

נ"צ :                              1843.2156

נפה (1945) :                  ג'נין

מחוז (1945) :                שומרון

שטח (1945):                 6,256 דונם

מס' תושבים (1948) :      620   

תאריך נפילה :                30.5.1948

תאריך נטישה/גירוש :      30.5.1948

ישובים על אדמות הכפר:  (אין)