קדס Qadas قدس

 

נ"צ :                              1997.2797

נפה (1945) :                  צפת

מחוז (1945) :                הגליל

שטח (1945):                 14,139 דונם

מס' תושבים (1948) :       430

תאריך נפילה :                15.5.1948, 31.10.1948

תאריך נטישה/גירוש :      28.5.1948 (ה)

הכפר היום:                    תל קדש

ישובים על אדמות הכפר:  (אין)