סאקיה Saqiya ساقية

 

נ"צ :                              1353.1595

נפה (1945) :                  יפו

מחוז (1945) :                לוד

שטח (1945):                 5,850

מס' תושבים (1948) :      1,200

תאריך נפילה :                28.4.1948

תאריך נטישה/גירוש :      28.4.1948

ישובים על אדמות הכפר:  חלק מאור יהודה, רמת פנקס