צרעה Sar'a صرعة

 

נ"צ :                              1487.1314

נפה (1945) :                  ירושלים

מחוז (1945) :                ירושלים

שטח (1945):                 4,967 דונם

מס' תושבים (1948) :      370

תאריך נפילה :                14.7.1948

תאריך נטישה/גירוש :      18.7.1948

ישובים על אדמות הכפר:  תרום