סאריס Saris ساريس

 

נ"צ :                              1570.1366

נפה (1945) :                  ירושלים

מחוז (1945) :                ירושלים

שטח (1945):                 10,699 דונם

מס' תושבים (1948) :      610

תאריך נפילה :                16.4.1948

תאריך נטישה/גירוש :      16.4.1948

ישובים על אדמות הכפר:  שורש, שואבה