צטאף Sataf صطاف

 

נ"צ :                              1620.1308

נפה (1945) :                  ירושלים

מחוז (1945) :                ירושלים

שטח (1945):                 3,775 דונם

מס' תושבים (1948) :      590

תאריך נפילה :                14.7.1948

תאריך נטישה/גירוש :      14.7.1948

ישובים על אדמות הכפר:  (אין)