שחמה Shahma شحمة

 

נ"צ :                              1323.1366

נפה (1945) :                  רמלה

מחוז (1945) :                לוד

שטח (1945):                 6,875 דונם

מס' תושבים (1948) :      310

תאריך נפילה :                אפריל-מאי 1948

תאריך נטישה/גירוש :      14.5.1948

ישובים על אדמות הכפר:  בסיס תל-נוף, מפעל "זרעים גדרה"