סירין Sirin سيرين

 

נ"צ :                              1976.2288

נפה (1945) :                  ביסאן

מחוז (1945) :                הגליל

שטח (1945):                 28,445 דונם

מס' תושבים (1948) :      890 

תאריך נפילה :                12.5.1948

תאריך נטישה/גירוש :      אין נתונים

ישובים על אדמות הכפר:  (אין)