צובא Suba صوبا

 

נ"צ :                              1620.1324

נפה (1945) :                  ירושלים

מחוז (1945) :                ירושלים

שטח (1945):                 4,102 דונם

מס' תושבים (1948) :      680

תאריך נפילה :                13.7.1948

תאריך נטישה/גירוש :      13.7.1948

ישובים על אדמות הכפר:  צובה