צומיל Sumeil صميل

 

נ"צ :                              1296.1660

נפה (1945) :                  יפו

מחוז (1945) :                לוד

שטח (1945):                 אין נתונים

מס' תושבים (1948) :      930

תאריך נפילה :                לכל המאוחר ינואר 1948

תאריך נטישה/גירוש :      25.12.1947

ישובים על אדמות הכפר:  חלק מתל אביב