תל א-צאפי Tall as-Safi  تلّ الصافي

 

נ"צ :                              1355.1235

נפה (1945) :                  חברון

מחוז (1945) :                ירושלים

שטח (1945):                 28,925 דונם

מס' תושבים (1948) :      1,410

תאריך נפילה :                9.7.1948

תאריך נטישה/גירוש :      9.7.1948

ישובים על אדמות הכפר:  התרחבות של כפר מנחם