תל א-שוכ  Tall ash-Shawk  تلّ الشوك

 

נ"צ :                              1932.2104

נפה (1945) :                  ביסאן

מחוז (1945) :                הגליל

שטח (1945):                 3,685 דונם

מס' תושבים (1948) :      130 

תאריך נפילה :                מאי 1948

תאריך נטישה/גירוש :      12.5.1948 (ב)

ישובים על אדמות הכפר:  (אין)