תל א-תורמוס Tall at-Turmus تلّ الترمس

 

נ"צ :                              1285.1260

נפה (1945) :                  עזה

מחוז (1945) :                עזה

שטח (1945):                 11,508

מס' תושבים (1948) :      830

תאריך נפילה :                יולי 1948

תאריך נטישה/גירוש :      אין נתונים

ישובים על אדמות הכפר:  ערוגות, תימורים