עולם  'Ulam  عولم

 

נ"צ :                              1970.2303

נפה (1945) :                  טבריה

מחוז (1945) :                הגליל

שטח (1945):                 18,546 דונם

מס' תושבים (1948) :      790 

תאריך נפילה :                12.5.1948

תאריך נטישה/גירוש :      אין נתונים

ישובים על אדמות הכפר:  (אין)