ואדי אל-חוארת' Wadi al-Hawarith وادي الحوارث

 

נ"צ :                              1407.2001

נפה (1945) :                  טול כרם

מחוז (1945) :                שומרון

שטח (1945):                 7,106 דונם

מס' תושבים (1948) :      1,450 

תאריך נפילה :                לכל המאוחר אפריל 1948

תאריך נטישה/גירוש :      15.3.1948

ישובים על אדמות הכפר:  גאולי תימן