ולדהים Waldheim والدهيم

(מושבה גרמנית)

 

נ"צ :                              1663.2373

נפה (1945) :                  חיפה

מחוז (1945) :                חיפה

שטח (1945):                 אין נתונים

מס' תושבים (1948) :      300 

תאריך נפילה :                16.4.1948

תאריך נטישה/גירוש :      16.4.1948

ישובים על אדמות הכפר:  אלוני אבא