יאזור Yazur يازور

 

נ"צ :                              1316.1592

נפה (1945) :                  יפו

מחוז (1945) :                לוד

שטח (1945):                 11,807

מס' תושבים (1948) :      4,400

תאריך נפילה :                1.5.1948

תאריך נטישה/גירוש :      1.5.1948

ישובים על אדמות הכפר:  אזור, מקוה ישראל, חלק מחולון