זבעה Zab'a زبعة

 

נ"צ :                              2003.2175

נפה (1945) :                  ביסאן

מחוז (1945) :                הגליל

שטח (1945):                 3,968

מס' תושבים (1948) :      190 

תאריך נפילה :                אפריל-מאי 1948

תאריך נטישה/גירוש :      אין נתונים

ישובים על אדמות הכפר:  בית יוסף, חוות דשן