זיכרין Zikrin زكرين

 

נ"צ :                              1368.1190

נפה (1945) :                  חברון

מחוז (1945) :                ירושלים

שטח (1945):                 17,195 דונם

מס' תושבים (1948) :      1,050

תאריך נפילה :                23.10.1948

תאריך נטישה/גירוש :      23.10.1948

ישובים על אדמות הכפר:  (אין)