רשימת הערים שננטשו ב-1948

 

 

ברשימה זו נכללו הערים הפלסטיניות שננטשו ב-1948 (בכמה מן הערים נותרה אוכלוסיה פלסטינית מצומצמת).  

 

 

ישובים יהודיים על אדמות הישוב****

תאריך נטישה/גירוש***

תאריך נפילה**

מס' תושבים ב-1948*

נ.צ.

נפה

שם הישוב

מס'

צפת

1/05/48 13/06/48

10/05/48

11,160

1966.2637

צפת

צפד (צפת)

1

עכו

18/05/1948

18/05/48

14,760

1568.2586

עכו

עכא (עכו)

2

חיפה

22/04/1948 - 01/05/1948

22/04/48

77,800

1502.2470

חיפה

חיפא (חיפה)

3

טבריה

18/04/1948

18/04/48

6,320

2010.2435

טבריה

טבריא (טבריה)

4

בית שאן, מסילות, עין הנציב, חמדיה, שדה נחום

12/05/1948 - 28/05/1948

12/05/48

6,050

1975.2116

ביסאן

ביסאן (בית שאן)

5

יפו, תל אביב, בת-ים, שכונות מערביות של חולון

25/04/1948 - 13/05/1948

13/05/48

77,320

1267.1624

יפו

יאפא (יפו)

6

לוד, גנתון, מושב בן שמן, אחיסמך, זיתן

12-13/07/1948

11/07/48

19,920

1405.1515

רמלה

א-ליד (לוד)

7

רמלה, מצליח, ישרש, יד רמב"ם, בית עוזיאל

12-13/07/1948

12/07/48

17,900

1382.1480

רמלה

א-רמלה (רמלה)

8

ירושלים

ינואר-מאי 1948 (ממערב העיר)

ינואר-מאי 1948; יוני 1967

71,160 (כ-30,000 גורשו ממערב העיר)

1724.1317

ירושלים

אל-קודס (ירושלים) 

9

אשקלון, כפר סילבר, ברכיה, משען, ניר ישראל

04/11/1948, יוני-אוקטובר 1950

04/11/48

11,910

1108.1197

עזה

אל-מג'דל

10

באר שבע

21-25/10/1948

21/10/48

7,080

1300.0720

באר שבע

ביר א-סבע (באר שבע)

11

 

* הנתונים חושבו מנתוני 1944-45 בתוספת 3% ריבוי טבעי לשנה, והם מתייחסים רק לאוכלוסיה הערבית-פלסטינית. בחלק מן הערים ישבה גם אוכלוסיה יהודית.

** תאריך הכיבוש.

*** תאריך שאינו בהכרח זהה לתאריך הנפילה של הישוב.

**** למען הפשטות הרשימה איננה מבחינה בין ישובים שהוקמו לפני 1948 על אדמות שנרכשו מהישוב, לבין ישובים שהוקמו אחרי 1948 על האדמות הערביות הנטושות.