סיבת הנטישה:

 

האותיות מציינות את סיבת הנטישה העיקרית של כל ישוב:

 

ג – גירוש בידי כוחות ציוניים לאחר שכבשו את הישוב;

גב – גירוש בידי הצבא הבריטי;

פג – פקודת גירוש שהוציאו כוחות ציוניים לישוב ערבי בטרם כבשו אותו, ואשר התושבים מילאו אותה;

ה – התקפה צבאית על הכפר אשר במהלכה ברחו התושבים;

הג – התקפה צבאית על הכפר אשר במהלכה ברחו התושבים עם כוונת גירוש ידועה מצד הציונים;

ט – עזיבה בעקבות מעשי טבח שבוצעו בכפר בידי הציונים;

ל – עזיבה בעקבות לוחמה פסיכולוגית או לחץ אחר (כלכלי וכו') מצד הציונים;

ב – בריחה בעקבות פחד מהציונים, או בעקבות אירועים שקרו במקומות סמוכים;

פ – פינוי בהוראה ערבית, לשם היערכות טובה יותר להגנה, או מסיבות אחרות;

? – לא ידוע.