על עקורי הגולן

 

מעל 120,000 תושבי הגולן שגורשו מכפריהם ב-1967 מונים כיום, יחד עם צאצאיהם, כחצי מליון נפש. רובם רוצים לשוב לאדמותיהם וכפריהם.

לאחר גירושם שוכנו העקורים במחנות ברחבי סוריה. מחנות אלה לרוב נקראו על שם הכפר הישן. ממשלות סוריה הלכו לקראתם ונתנו להם עדיפות בקבלה למשרות ממשלתיות, במקומות באוניברסיטה, וכן עם השנים בנו עבורם בנייני דירות, דבר שלא התאים לאלה שהיו רגילים לחיי כפר. חלק מן העקורים הסתדרו בחיים החדשים בעיר הגדולה, אך אינם מוכנים לוותר על אדמותיהם שנותרו בגולן הכבוש.

סיפורי העקורים הסורים מזכירים את סיפורי הפליטים הפלסטינים מ-1948. רבים מהם סיפרו כיצד ברחו מכפריהם בגלל ההפגזות, ישנו בשדות ועברו מכפר לכפר עד שהגיעו למקום מבטחים.