רשימת הכפרים והעיירות שנהרסו ב-1948

 

 

ברשימה זו נכללו כל הישובים הכפריים ושבטי הבדואים שמספר תושביהם עלה על 100 נפש, אך גם ישובים בני פחות מ-100 נפש שנחשבו לכפרים עצמאיים בסטטיסטיקה הרשמית של ממשלת המנדט. ברשימה נכללו גם שבטי הבדואים בנפת באר שבע, על פי מקום ישובם (נושא שעדיין אינו סגור סופית). הרשימה כוללת גם ישובים ספורים שנחרבו אחרי 1948.

 

 

ישובים יהודיים על אדמות הישוב****

תאריך נטישה/גירוש

***

תאריך נפילה**

שטח הישוב (נתוני 1945)

מס' תושבים ב-1948*

נ.צ.

נפה

(1945)

שם הישוב

מס'

חלק מיובל

10/05/48

מאי 1948

4,615

360

2045.2960

צפת

אבל אל-קמח

1

יובל

21/05/48

מאי 1948

1,832

170

2055.2942

צפת

א-זוק אל-פוקאני

2

התרחבות של בית הלל , איזור תעשיה ושכונות של קרית שמונה

11/05/48

מאי 1948

11,634

1,180

2057.2915

צפת

א-זוק א-תחתאני

3

מרגליות

ספטמבר 1948

31/10/48

14,224

1,770

2012.2915

צפת

הונין

4

קרית שמונה

11/05/48

מאי 1948

11,280

1,960

2039.2901

צפת

אל-ח'אלצה

5

אין

14/05/48

מאי 1948

2,132

220

2096.2937

צפת

א-שוכה א-תחתא

6

שניר

לא ידוע

09/06/67

5,588

300

2131.2939

צפת

ח'אן א-דויר

7

מעין ברוך

מאי 1948

מאי 1948

2,532

140

2080.2933

צפת

א-סנבריה

8

הגושרים

25/05/48

מאי 1948

4,795

490

2082.2923

צפת

אל-ח'צאץ

9

אין

24/05/48

מאי 1948

אין נתונים

120

2068.2923

צפת

אל-מנשיה

10

אין

25/05/48

מאי 1948

1,544

390

2102.2913

צפת

אל-מנצורה

11

אין

30/04/48

מאי 1948

אין נתונים

220

2107.2901

צפת

ערב אל-מדאחל

12

בית הלל

21/05/48

מאי 1948

1,586

240

2075.2903

צפת

לזאזה

13

כפר בלום

19/05/48

מאי 1948

5,390

970

2074.2894

צפת

קיטיה

14

כפר סאלד

25/05/48

מאי 1948

15,429 (כולל ערב אל-מדאחל, ח' א-סמאן)

890

2095.2895

צפת

אל-עאבסיה

15

אין

אין נתונים

אין נתונים

אין נתונים

430

2121.2870

צפת

ח'ירבת א-סמאן

16

נעמה

14/05/48

מאי 1948

7,155

1,070

2060.2882

צפת

א-נאעמה

17

עמיר, שדה נחמיה

25/05/48

מאי 1948

5,470

740

2094.2868

צפת

א-דוארה

18

כפר בלום

25/05/48

מאי 1948

5,607

1,580

2075.2859

צפת

א-צאלחיה

19

שמיר

16/05/48

מאי 1948

9,215

380

2097.2846

צפת

אל-מופתח'רה

20

התרחבות של נאות מרדכי

19/5/48

19/5/48

3,958

800

2063.2843

צפת

א-זאויה

21

להבות הבשן

01/05/48

מאי 1948

4,215

310

2114.2832

צפת

ח'יאם אל-וליד

22

גונן

01/05/48

מאי 1948

3,453

250

2105.2803

צפת

ע'וראבה

23

אין

לא ידוע

לא ידוע

2,883

340

2108.2772

צפת

א-דירבאשיה

24

אין

11/05/48

מאי 1948

14,620

570

2036.2849

צפת

אל-בויזיה

25

אין

אפריל-מאי 1948

אפריל 1948

3,869

440

2036.2810

צפת

ג'אחולא

26

רמות נפתלי

16/05/48

17/05/48

3,617

70

2023.2797

צפת

א-נבי יושע

27

אין

28/05/48

31/10/48

14,139

420

1997.2797

צפת

קדס

28

מלכיה

28/05/48

31/10/48

7,328

390

1978.2789

צפת

אל-מאלכיה

29

אין

25/05/48

מאי 1948

2,102

20

2047.2780

צפת

ביסמון

30

אין

25/05/48

מאי 1948

2,168 (משותף עם ערב א-זביד)

700

2048.2773

צפת

מלאחה

31

אין

20/04/48

אפריל/מאי 1948

2,168 (משותף עם מלאחה)

200

2040.2761

צפת

ערב א-זביד

32

אין

לא ידוע

אפריל/מאי 1948

3,726

240

2029.2773

צפת

הראוי (ערב אל-חמדון)

33

אין

20/04/48

אפריל/מאי 1948

1,169

260

2052.2755

צפת

אל-עולמאניה

34

דישון

30/10/48

30/10/48

23,044

630

1978.2759

צפת

דישום

35

יראון, אביבים

30/10/48

30/10/48

11,735

1,160

1929.2756

צפת

צאלחה

36

חלק מברעם

30/10/48

30/10/48

7,229

340

1931.2745

צפת

פארה

37

עלמה

30/10/48

30/10/48

19,498

1,010

1963.2734

צפת

עלמא

38

כרם בן זמרה

30/10/48

30/10/48

7,934

670

1942.2716

צפת

א-ראס אל-אחמר

39

דובב, ברעם

05/11/48

30/10/48

12,250

750

1890.2720

צפת

כפר בירעים

40

סאסא

30/10/48

30/10/48

14,796

1,210

1872.2704

צפת

סעסע

41

ב"ס שדה הר מירון

30/10/48

30/10/48

2,993

70

1855.2688

צפת

ע'באטיה

42

אין

30/10/48

30/10/48

1,798

70

1823.2684

צפת

סבלאן

43

אין

26/05/48

30/10/48

3,183

90

1997.2705

צפת

מארוס

44

דלתון 

לא ידוע

30/10/48

9,074

390

1970.2698

צפת

דלאתה

45

חלק מדלתון

לא ידוע

29/10/48

8,453

580

1949.2687

צפת

טיטבא

46

אין

24/05/48

סוף אוקטובר 1948

2,574

150

1989.2679

צפת

עמוקה

47

קדיתא (התנחלות בלתי-מוכרת)

11/05/48

29/10/48

2,441

260

1941.2677

צפת

קדיתא

48

ספסופה, אור הגנוז

29/10/48

29/10/48

7,391

980

1920.2685

צפת

צפצאף

49

אין

26/05/48

26/05/48

13,817

520

2006.2671

צפת

קבאעה

50

חלק מחצור הגלילית

02/05/48

מאי 1948

6,627

530

2007.2660

צפת

מע'ר אל-ח'יט

51

חלק מחצור הגלילית

21/05/48

מאי 1948

2,191

800

2001.2656

צפת

פירעים

52

ראש פנה

סוף אפריל או ראשית מאי 1948

כנראה סוף אפריל 1948

839

1,250

2001.2641

צפת

אל-ג'אעונה

53

ביריה , עמוקה

01/05/48

01/05/48

5,579

260

1969.2650

צפת

ביריא

54

עין זיתים

01/05/48

01/05/48

1,100

890

1963.2650

צפת

עין א-זיתון

55

שכונת גני הדר (צפת)

11/05/48

כנראה 11/05/48

6,773

380

1959.2632

צפת

א-ט'אהריה א-תחתא

56

אין

09/05/48

09/05/48

3,224

420

1970.2605

צפת

עכברה

57

מירון, בר יוחאי

12/05/48

30/10/48

14,114

320

1914.2652

צפת

מירון

58

כפר שמאי, אמירים

12/05/48

סוף אוקטובר 1948

15,135

340

1927.2626

צפת

א-סמועי

59

חולתה

סוף אפריל 1948

אפריל-מאי 1948

5,324 (משותף עם אל-חוסיניה)

360 (יחד עם אל-חוסיניה)

2082.2730

צפת

תליל

60

אין

מרץ -אפריל 1948

אפריל-מאי 1948

5,324  (משותף עם תליל)

360 (יחד עם תליל)

2048.2717

צפת

אל-חוסיניה

61

אין

22/04/48

אפריל-מאי 1948

3,975

370

2053.2697

צפת

כיראד אל-ע'נאמה

62

אין

22/04/48

אפריל-מאי 1948

2,262

390

2067.2694

צפת

כיראד אל-בקארה

63

משמר הירדן

לא ידוע

18/07/48

1,368

20

2059.2681

צפת

ירדא

64

אין

מאי 1948

מאי 1948

3,826

110

2043.2674

צפת

אל-ויזיה

65

הבונים (היום כפר הנשיא)

18/01/48

מאי 1948

6,735

200

2079.2642

צפת

מנצורת אל-ח'יט

66

אליפלט

04/05/48

04/05/48

27,918

930

2051.2607

צפת

א-זנע'ריה (זוחלוק)

67

אלמגור, כרכום

04/05/48

04/05/48

16,690

670

2074.2559

צפת

ערב א-שמאלנה (ח'ירבת אבו זינה)

68

עמיעד, כורזים, ורד הגליל

04/05/48

04/05/48

11,325

190

2006.2583

צפת

ג'וב יוסף (ערב א-סויאד)

69

כחל

04/05/48

04/05/48

12,487

430

1979.2567

צפת

אל-קדיריה

70

אין

אין נתונים

סוף אוקטובר 1948

3,660

170

1959.2570

צפת

א-שונה

71

פרוד, שפר

פברואר 1949

סוף אוקטובר 1948

19,747

730

1903.2596

צפת

אל-פראדיה

72

שומרה, זרעית

05/11/48

31/10/48

18,563 (משותף עם א-נבי רובין וסורוח)

1,090 (יחד עם א-נבי רובין וסורוח)

1770.2764

עכו

תרביח'א

73

אבן מנחם

05/11/48

31/10/48

18,563 (משותף עם תרביח'א  וסורוח)

1,090 (יחד עם תרביח'א וסורוח)

1775.2761

עכו

א-נבי רובין

74

שתולה

05/11/48

31/10/48

18,563 (משותף עם תרביח'א וא-נבי רובין)

1,090 (יחד עם תרביח'א וא-נבי רובין)

1776.2766

עכו

סורוח

75

נטועה

05/11/48

31/10/48

34,011 (משותף עם פסוטה ודיר אל-קאסי)

1,110 (יחד עם  פסוטה)

1817.2743

עכו

אל-מנצורה

76

אלקוש

30/10/48

30/10/48

34,011 (משותף עם אל-מנצורה ופסוטה)

1,400

1805.2710

עכו

דיר אל-קאסי

77

חוסן, צוריאל

30/10/48

30/10/48

17,056

1,220

1787.2678

עכו

סוחמאתא

78

גרנות הגליל, גורן

05/11/48

31/10/48

24,722

540

1760.2755

עכו

איקרית

79

אין

אין נתונים

סוף אוקטובר 1948

11,463 (משותף עם ערב אל-עראמשה)

390 (יחד עם ערב אל-עראמשה, ג'רדיח ואידמית')

1717.2761

עכו

ערב אל-קליתאת (ח'ירבת עריבין)

80

יערה

אין נתונים

14/05/48

1,872

220

1675.2748

עכו

ערב א-סמניה (ח'ירבת א-צואנה)

81

מצובה, שלומי, בצת, כפר ראש הנקרה, חלק מלימן

14/05/48

14/05/48

29,535

3,220

1638.2759

עכו

אל-בצה

82

גשר הזיו, חלק מלימן, סער, שכונות צפוניות של נהריה (גבעת טרומפלדור, רסקו חקלאית, נוה אלון)

14/05/48

14/05/48

12,607

2,090

1599.2725

עכו

א-זיב

83

בן עמי

21/05/48

21/05/48

825

870

1617.2677

עכו

אום אל-פרג'

84

חלק מבן עמי

21/05/48

21/05/48

5,261 (משותף עם א-נהר)

330

1631.2680

עכו

א-תל

85

חלק מבן עמי

21/05/48

21/05/48

5,261 (משותף עם א-תל)

670

1635.2679

עכו

א-נהר

86

כברי

21/05/48

21/05/48

47,428 (משותף עם תרשיחא)

1,660

1644.2690

עכו

אל-כאברי

87

נתיב השירה

26/05/48

21/05/48

11,786

750

1644.2672

עכו

אל-ע'אבסיה

88

יחיעם

לא מאוחר מיוני 1948

לא מאוחר מיוני 1948

7,587

1,640

1704.2674

עכו

ערב א-סויטאת

89

בית העמק, אשרת

10/07/48

09/07/48

4,733

1,150

1641.2640

עכו

כויכאת

90

עמקה

11/07/48

10/07/48

6,068

1,350

1660.2647

עכו

עמקא

91

לוחמי הגטאות, התרחבות של רגבה, התרחבות של שבי ציון, חלק משמרת, חלק מבוסתן הגליל

14/05/48

14/05/48

8,542

830

1591.2641

עכו

א-סומיריה

92

שכונות מזרחיות של עכו (נוה אלון, נוה אביב, מוריה, בן גוריון), חלק משמרת, חלק מבוסתן הגליל

14/05/48

14/05/48

14,886

890

1589.2597

עכו

אל-מנשיה

93

אחיהוד, יסעור

11/06/48

26/06/48

13,542

1,600

1671.2567

עכו

אל-בירוה

94

אין

16/07/48

16/07/48

20,357

1,430

1675.2536

עכו

א-דאמון

95

אין

16/07/48

16/07/48

1,163

360

1670.2521

עכו

א-רויס

96

יעד, שגב, משגב, מנוף

לא ידוע

18/07/48

10,788

840

1734.2534

עכו

מיעאר

97

כפר חנניה

פברואר 1949

סוף אוקטובר 1948

5,827

390

1895.2587

עכו

כפר ענאן

98

אמנון

04/05/48

04/05/48

10,526

420

2044.2542

טבריה

ערב א-סמכיה

99

אין

04/05/48

04/05/48

5,389

360

2011.2528

טבריה

א-טאבע'ה (טבחה)

100

גינוסר, לבנים

28/04/48

24/04/48

12,098

1,350

1980.2510

טבריה

ע'ויר אבו שושה

101

חוקוק, קדרים

לא ידוע

סוף אוקטובר 1948

8,507

230

1952.2545

טבריה

יאקוק

102

לא ידוע

לא ידוע

סוף אוקטובר 1948

אין נתונים

אין נתונים

1893.2552

טבריה

אל-מנצורה

103

אין

02/11/48

02/11/48

7,036

2,040

1955.2489

טבריה

ח'ירבת אל-וערה א-סודא

104

אין

22/04/48

22/04/48

103

390

1986.2478

טבריה

אל-מג'דל

105

כפר זיתים

17/07/48

17/07/48

22,764

1,300

1928.2458

טבריה

חיטין

106

בסיס צבאי

17/07/48

17/07/48

12,019

350

1901.2454

טבריה

נימרין

107

גבעת אבני, לביא, איזור תעשיה גולני

17/07/48

18/07/48

39,629

2,570

1904.2424

טבריה

לוביא

108

אילניה, שדה אילן

06/05/48

06/05/48

3,754

840

1877.2399

טבריה

א-שג'רה

109

בית גן (חלק מיבנאל)

22/04/48

10/07/48

9,850

520

1916.2388

טבריה

כפר סבת

110

שכונות טבריה עילית

אפריל 1948

12/04/48

אין נתונים

100

1996.2429

טבריה

ח'ירבת נאצר א-דין

111

בית החולים "פוריה"

02/03/48

02/03/48

6,797

540

2012.2401

טבריה

אל-מנארה

112

עין גב

14/05/48, תחילת אפריל 1951, 1967

14/05/48

,10/06/67

13,010

350

2103.2450

טבריה

א-נקיב

113

האון

21/04/48, תחילת אפריל 1951

אפריל 1948

12,563

320

2081.2366

טבריה

א-סמרא

114

מסדה, שער הגולן, צמח (מרכז איזורי), מעגן, תל קציר

28/04/48

27/04/48

18,611

3,780

2054.2345

טבריה

סמח'

115

אין

10/06/67

10/06/67

1,692

320

2126.2324

טבריה

אל-חמה

116

אין

21/04/48

לכל המאוחר מאי 1948

5,173

950

2029.2328

טבריה

אל-עובידיה

117

אין

לא ידוע

אפריל-מאי 1948

2,852

450

2065.2295

טבריה

א-דלהמיה

118

כפר קיש

כנראה 12/05/48

12/05/48

11,666

520

1939.2333

טבריה

מעד'ר

119

אין

כנראה 12/05/48

12/05/48

10,310

570

1961.2321

טבריה

חדת'א

120

אין

כנראה 12/05/48

12/05/48

18,546

790

1970.2303

טבריה

עולם

121

צפורי, הסוללים, הושעיה, חנתון, אלון הגליל

16/07/48

16/07/48

55,378

4,730

1763.2397

נצרת

צפוריה

122

נהלל

15/07/48

15/07/48

4,698

750

1730.2336

נצרת

מעלול

123

מגדל העמק, יפעת

15/07/48

15/07/48

18,836

2,080

1732.2315

נצרת

אל-מג'ידל

124

אין

24/05/48

24/05/48

12,444

680

1861.2271

נצרת

אינדור

125

אין

כנראה 12/05/48

12/05/48

28,445

890

1976.2288

ביסאן

סירין

126

גזית

15/04/48

לכל המאוחר אפריל 1948

10,207

160

1933.2282

ביסאן

א-טירה

127

אין

28/05/48

מחצית שניה של מאי 1948

6,614

210

1948.2241

ביסאן

דנה

128

אין

16/05/48

מחצית שניה של מאי 1948

6,866

280

1975.2237

ביסאן

אל-בירה

129

אחוזת שושנה (חווה)

16/05/48

16/05/48

9,949

330

1992.2224

ביסאן

כוכב אל-הוא

130

אין

16/05/48

מחצית שניה של מאי 1948

9,172

470

1964.2221

ביסאן

כפרה

131

אין

16/05/48

מחצית שניה של מאי 1948

5,165

230

1943.2203

ביסאן

יובלא

132

אין

18/05/48

מחצית שניה של מאי 1948

15,127

270

1982.2193

ביסאן

ג'בול

133

אין

16/05/48

מחצית שניה של מאי 1948

14,477

500

1950.2185

ביסאן

אל-מרצץ

134

ארגון דרור (לא קיים היום)

12/05/48

מאי 1948

10,902

240

1987.2168

ביסאן

אל-חמידיה

135

גשר

אין נתונים

אפריל-מאי 1948

אין נתונים

אין נתונים

2028.2254

ביסאן

ג'סר אל-מג'אמיע

136

אין

אין נתונים

אפריל-מאי 1948

אין נתונים

80

2007.2243

ביסאן

ח'ירבת א-טאקה (ואדי אל-בירה)

137

נוה אור, ירדנה

16/05/48

מאי 1948

אין נתונים

1,810

2025.2205

ביסאן

ערב אל-בשתוה

138

בית יוסף, חוות דשן

אין נתונים

אפריל-מאי 1948

3,968

190

2003.2175

ביסאן

זבעה (ח'ירבת זבעה)

139

אין

מאי 1948

מאי 1948

10,641

570

2010.2150

ביסאן

ערב אל-בואטי (אל-חכמיה)

140

עין חרוד (איחוד)

26/03/48

סוף מרץ 1948

4,898

480

1872.2190

ביסאן

קומיה

141

ניר דוד

כנראה מאי 1948

מאי 1948

6,400

580

1933.2130

ביסאן

א-סאח'נה

142

אין

12/05/48

מאי 1948

3,685

130

1932.2104

ביסאן

תל א-שוכ

143

שלוחות, רשפים

11/05/48

11/05/48

6,711

250

1946.2085

ביסאן

אל-אשרפיה

144

חות עדן

11/05/48

11/05/48

4,996

360

1966.2077

ביסאן

פרונה

145

מעוז חיים, נוה איתן

20/05/48

מאי 1948

18,408

1,110

2005.2125

ביסאן

ערב אל-ע'זאויה

146

חוות שפעה

אין נתונים

מאי 1948

6,443

280

1987.2076

ביסאן

ערב אום עג'רה

147

כפר רופין

אין נתונים

מאי 1948

5,873

110

2023.2069

ביסאן

מסיל אל-ג'זל (ערב א-זינאתי)

148

אין

20/05/48

מאי 1948

12,518

710

2005.2045

ביסאן

ערב א-צפא

149

שדה אליהו

20/05/48

מאי 1948

2,280

160

1984.2059

ביסאן

אל-ערידה

150

שדי תרומות, בכורה

27/05/48

סוף מאי 1948

3,873

270

1960.2048

ביסאן

א-סאמריה

151

תל תאומים, רחוב

אין נתונים

סוף מאי 1948

11,511

800

1975.2035

ביסאן

אל-חמרא

152

התרחבות של טירת צבי

20/05/48

מאי 1948

3,107

280

1997.2037

ביסאן

ערב אל-ח'ניזיר

153

טירת צבי

20/05/48

מאי 1948

אין נתונים

אין נתונים

2004.2025

ביסאן

ערב א-זראעה

154

אין

לא ידוע

סוף מאי 1948

729

120

1995.2005

ביסאן

אל-פאתור

155

עין המפרץ, כפר מסריק, משמר הים (לא קיים היום)

החל מאמצע אפריל ועד סוף מאי 1948

מאי 1948

אין נתונים

720

1595.2555

חיפה

ערב אל-ע'וארנה

156

נשר, קרית הטכניון (חיפה)

25/04/48

24/04/48

9,849

4,500

1543.2420

חיפה

בלד א-שיח'

157

יגור

25/04/48

מחצית שניה של אפריל 1948

2,720

670

1557.2404

חיפה

יאג'ור

158

טירת כרמל, כפר גלים, החותרים, מגדים, בית צבי, שכונת דניה (חיפה)

16/07/48

16/07/48

45,262

5,760

1480.2410

חיפה

א-טירה

159

כלא דאמון

אין נתונים

אין נתונים

2,797

370

1524.2376

חיפה

ח'ירבת א-דאמון

160

אין

אין נתונים

16/04/48

901

440

1638.2443

חיפה

הושה

161

אין

אין נתונים

16/04/48

אין נתונים

320

1633.2443

חיפה

ח'ירבת אל-כסאיר

162

אין

אין נתונים

אין נתונים

אין נתונים

140

1626.2421

חיפה

ח'ירבת סעסע

163

חלק מקרית אתא

אין נתונים

אין נתונים

אין נתונים

210

1615.2460

חיפה

וערת א-סריס

164

בית לחם הגלילית

16/04/48

16/04/48

אין נתונים

430

1681.2380

חיפה

בית לחם

165

אלוני אבא

16/04/48

16/04/48

אין נתונים

300

1663.2373

חיפה

ולדהים (אום אל-עמד)

166

עתלית, נוה ים

אין נתונים

אין נתונים

9,083

160

1443.2345

חיפה

עתלית

167

עין הוד, ניר עציון

15/07/48

אמצע יולי 1948

12,605

710

1485.2341

חיפה

עין חוד

168

עין כרמל

15/07/48

אמצע יולי 1948

7,976

230

1471.2320

חיפה

אל-מזאר

169

צרופה

16/07/48

16/07/48

5,409

320

1443.2281

חיפה

א-צרפנד

170

הבונים, חלק מעין אילה

16/07/48

16/07/48

6,838

370

1441.2270

חיפה

כפר לאם

171

גבע כרמל

26/07/48

26/07/48

7,012

1,250

1469.2289

חיפה

ג'בע

172

כרם מהר"ל

26/07/48

26/07/48

46,905

3,250

1493.2278

חיפה

איג'זים

173

עופר, חלק מעין אילה

26/07/48

26/07/48

18,079

2,370

1473.2264

חיפה

עין ע'זאל

174

אין

אין נתונים

אמצע מאי 1948

אין נתונים

220

1597.2312

חיפה

ח'ירבת אל-מנצורה

175

אליקים

15/05/48

15/05/48

22,156

1,610

1563.2281

חיפה

אום א-זינאת

176

יוקנעם, יוקנעם עילית

מרץ 1948

לכל המאוחר אפריל 1948

14,766

450

1599.2278

חיפה

קירה (קירה וקאמון)

177

הזורע

13/04/48

13/04/48

6,493

600

1621.2265

חיפה

אבו זריק

178

אין

10/04/48

10/04/48

8,960

790

1633.2244

חיפה

אבו שושה

179

התרחבות של משמר העמק

12/03/48

12/03/48

12,139 (משותף עם אל-ע'וביה אל-פוקא וא-נע'נע'יה)

1,230 (יחד עם אל-ע'וביה אל-פוקא וא-נע'נע'יה)

1638.2236

חיפה

אל-ע'וביה א-תחתא

180

אין

09/04/48

09/04/48

12,139 (משותף עם אל-ע'וביה א-תחתא וא-נע'נע'יה)

1,230 (יחד עם אל-ע'וביה א-תחתא וא-נע'נע'יה)

1645.2230

חיפה

אל-ע'וביה אל-פוקא

181

אין

13/04/48

13/04/48

12,139 (משותף עם אל-ע'וביה א-תחתא ואל-ע'וביה אל-פוקא)

1,230 (יחד עם אל-ע'וביה א-תחתא ואל-ע'וביה אל-פוקא)

1653.2234

חיפה

א-נע'נע'יה

182

מדרך עוז

13/04/48

13/04/48

12,272

1,310

1663.2224

חיפה

אל-מנסי (ערב בניחה)

183

היוגב

אין נתונים

אין נתונים

13,572

700

1712.2243

חיפה

ח'ירבת ליד (אל-עודין)

184

אין

אין נתונים

לכל המאוחר מאי 1948

1,930

260

1584.2250

חיפה

א-ריחאניה

185

התרחבות של עין השופט

סוף מרץ 1948

לכל המאוחר אפריל 1948

10,008

310

1575.2231

חיפה

דאלית א-רוחא

186

מחנה אימונים צבאי

13/04/48

12/04/48

10,882

1,010

1614.2199

חיפה

אל-כופרין

187

אין

מאי 1948

14/05/48

8,557

120

1590.2177

חיפה

אל-בטימאת

188

אבן יצחק

12/05/48

12/05/48

4,854

320

1565.2180

חיפה

ח'ביזה

189

גבעת ניל"י

12/05/48

12/05/48

7,426

520

1547.2177

חיפה

אום א-שוף

190

עמיקם, רמות מנשה

12/05/48

12/05/48

25,307

1,860

1524.2198

חיפה

צבארין

191

אביאל

12/05/48

12/05/48

15,172

1,370

1503.2182

חיפה

א-סינדיאנה

192

נוה שרת (זכרון יעקב)

אפריל-מאי 1948

12/05/48

11,434

320

1480.2183

חיפה

בוריכה

193

רגבים

24/04/48

09/05/48

11,331

820

1532.2149

חיפה

קניר

194

עין עירון, כפר פינס, ברקאי

27/02/48

27/02/48

9,795

250

1535.2090

חיפה

ואדי עארה

195

נחשולים, דור

23/05/48

23/05/48

14,520

1,630

1425.2240

חיפה

טנטורה

196

מעיין צבי, בית חנניה

אין נתונים

לכל המאוחר מאי 1948

9,831

130

1440.2185

חיפה

כבארה

197

אין

אין נתונים

לכל המאוחר מאי 1948

5,291

אין נתונים

1447.2128

חיפה

ח'ירבת אל-ברג'

198

אור עקיבא

אין נתונים

לכל המאוחר אפריל 1948

אין נתונים

אין נתונים

1423.2124

חיפה

ברת קיסאריה

199

שדות ים, קיסריה

20/02/48

15/02/48

31,786

1,050

1401.2120

חיפה

קיסאריה

200

אין

10/04/48

אפריל 1948

1,387

680

1440.2078

חיפה

א-דמירה

201

תלמי אלעזר

22/04/48

סוף אפריל 1948

אין נתונים

750

1465.2059

חיפה

ח'ירבת א-סרכס

202

נוה חיים (חדרה), אזור התעשיה של חדרה

10/04/48

אפריל 1948

2,714

340

1414.2064

חיפה

ערב אל-פוקרא

203

חלק ממכמורת, גבעת אולגה (חדרה)

10/04/48

אפריל 1948

8,937

900

1394.2035

חיפה

ערב א-נפיעאת

204

אין

אין נתונים

אין נתונים

1,295

100

1669.2221

ג'נין

עין אל-מנסי

205

מגידו

30/05/48

30/05/48

אין נתונים

1,310

1667.2195

ג'נין

א-לג'ון

206

יזרעאל, אביטל, יעל, חלק מפרזון, חלק ממיטב

28/05/48

28/05/48

23,920

1,550

1810.2182

ג'נין

זירעין

207

אין

30/05/48

30/05/48

6,256

620

1843.2156

ג'נין

נוריס

208

גן נר, פרזון, מיטב

30/05/48

30/05/48

14,501

300

1841.2147

ג'נין

אל-מזאר

209

בית אליעזר (חדרה)

אין נתונים

אין נתונים

14,837

150

1475.2037

טולכרם

רמל זיתא (ח'ירבת קזאזה)

210

אין

15/04/48

אפריל 1948

7,713 (משותף עם ח'ירבת אל-ג'למה)

230

1448.2011

טולכרם

ח'ירבת זלפה

211

להבות חביבה

02/03/50

מאי 1949

7,713 (משותף עם ח'ירבת זלפה)

80

1511.1999

טולכרם

ח'ירבת אל-ג'למה

212

התרחבות של גבעת חיים, אליכין, חרב לאת, אחיטוב

15/04/48

אפריל 1948

16,770

280

1442.2001

טולכרם

ח'ירבת מנשיה

213

חלק ממכמורת, גאולי תימן

15/03/48

לכל המאוחר אפריל 1948

7,106

1,450

1407.2001

טולכרם

ואדי אל-חוארת'

214

העוגן, כפר מונש, בית הלוי

אין נתונים

לכל המאוחר אפריל 1948

9,812

350

1428.1965

טולכרם

ואדי קבאני

215

המעפיל, יכון (מרכז איזורי), גן יאשיה, אמץ, עולש, חניאל

05/06/48

05/06/48

41,767

2,150

1497.1962

טולכרם

קאקון

216

נתניה, התרחבות של בית יצחק ושער חפר

20/03/48

לכל המאוחר אפריל 1948

2,894

1,060

1375.1929

טולכרם

אום ח'אלד

217

נורדיה, גנות הדר, שיכון ותיקים (נתניה)

05/04/48

אפריל 1948

5,336

500

1401.1916

טולכרם

ח'ירבת בית ליד

218

בית יהושע, כפר נטר, תל יצחק, הדסים (מוסד חינוכי), שכונות דרומיות של נתניה (קרית נורדאו, גבעת האירוסים, נאות גולדה, נאות מנחם בגין, רמת ידין, נאות שקד, נווה עוז), איזור התעשיה הדרומי של נתניה

אין נתונים

לכל המאוחר אפריל 1948

19,666

אין נתונים

1374.1874

טולכרם

ע'אבת כפר צור

219

אין

כנראה בתחילת שנות החמישים

מאי 1949

1,092

20

1515.1871

טולכרם

פרדיסיא

220

אין

אין נתונים

לכל המאוחר אפריל 1948

אין נתונים

אין נתונים

1375.1835

טולכרם

בירכת רמדאן

221

שדה ורבורג, תל אשר, משמרת

20/04/48

20/04/48

8,076

960

1431.1805

טולכרם

מיסכה

222

שכונות מערביות של רעננה (קרית גנים, קרית שרת, לב הפארק ,כפר בתיה)

אין נתונים

לכל המאוחר אפריל 1948

אין נתונים

כ-100

1359.1780

טולכרם

ע'אבת אל-עבאבשה

223

איזור התעשיה ושכונות צפוניות של רעננה (שיכון עובדים, קרית גולומב, קרית רמז, קרית שז"ר, קרית בן צבי)

03/04/48

אפריל 1948

5,328

אין נתונים

1387.1778

טולכרם