רשימת הישובים שנהרסו בגדה המערבית מ-1967 ואילך

 

 

 

 

התנחלויות יהודיות על אדמות הישוב

תאריך נטישה/גירוש

תאריך נפילה

נ"צ

שם הישוב

מס'

אין

6.6.1967

6.6.1967

1523.1388

יאלו

1

אין

6.6.1967

6.6.1967

1495.1386

עמואס

2

מבוא חורון

6.6.1967

6.6.1967

1532.1400

בית נובא

3

אין

אין נתונים

6.6.1967

1672.1378

א-נבי צמויל

4

אין

אין נתונים

יוני 1967

1944.2014

קאעון

5

אין

אין נתונים

8.6.1967

1910.1395

ערב א-נציראת

6

אין

אין נתונים

8.6.1967

1618.1190

ח'ירבת זכריא

7

אין

1984

8.6.1967

1597.0906

ח'ירבת סוסיא

8

אין

אין נתונים

יוני 1967

1505.1559

ח'ירבת דסרה

9

אין

אין נתונים

יוני 1967

1505.1625

ח'ירבת מוסמאר

10

בקעות

אין נתונים

יוני 1967

1928.1833

ח'ירבת מקיסימה

11

אין

אין נתונים

8.6.1967

1999.1544

ח'ירבת אום א-שוע'וט

12

אין

אין נתונים

8.6.1967

1955.1743

כזיה א-רטרוט (מחנה פליטים)

13

אין

אין נתונים

8.6.1967

1970.1724

פארעה אל-ג'יפתליכ (מחנה פליטים)

14

אין

אין נתונים

8.6.1967

1983.1707

אל-מחרוק (מחנה פליטים)

15

אין

אין נתונים

8.6.1967

1954.1714

א-סטריה (מחנה פליטים)

16

אין

אין נתונים

8.6.1967

1965.1693

אל-עג'אג'רה (מחנה פליטים)

17

אין

אין נתונים

8.6.1967

1994.1685

כרנטינה (מחנה פליטים)

18

אין

אין נתונים

8.6.1967

1997.1675

זור אל-חנחנה (מחנה פליטים)

19