עכברה 'Akbara عكبرة

 

נ"צ :                              1970.2605

נפה (1945) :                  צפת

מחוז (1945) :                הגליל

שטח (1945):                 3,224 דונם

מס' תושבים (1948) :      430

תאריך נפילה :                9.5.1948

תאריך נטישה/גירוש :      1.5.1948 (ב), 9.5.1948 (ה)

ישובים על אדמות הכפר:  עכברה (ישוב של עקורים פלסטינים מכפרים אחרים בגליל)