אל-פראדיה Al-Farradiyya الفرّاضيّة

 

נ"צ :                              1903.2596

נפה (1945) :                  צפת

מחוז (1945) :                הגליל

שטח (1945):                 19,747 דונם

מס' תושבים (1948) :      730

תאריך נפילה :                סוף אוקטובר 1948

תאריך נטישה/גירוש :      פברואר 1949 (ג)

ישובים על אדמות הכפר:  פרוד, שפר