אל-חמידיה Al-Hamidiyya الحميديّة

 

נ"צ :                              1987.2168

נפה (1945) :                  ביסאן

מחוז (1945) :                הגליל

שטח (1945):                 10,902 דונם

מס' תושבים (1948) :      240 

תאריך נפילה :                מאי 1948

תאריך נטישה/גירוש :      12.5.1948 (ב)

ישובים על אדמות הכפר:  ארגון דרור (לא קיים היום)