אל-מנשיה Al-Manshiyya المنشيّة

 

נ"צ :                              2068.2923

נפה (1945) :                  צפת

מחוז (1945) :                הגליל

שטח (1945):                 אין נתונים

מס' תושבים (1948) :      120

תאריך נפילה :                מאי 1948

תאריך נטישה/גירוש :      24.5.1948 (ל)

ישובים על אדמות הכפר:  (אין)