אל-מופתח'רה Al-Muftakhira المفتخرة

 

נ"צ :                              2097.2846

נפה (1945) :                  צפת

מחוז (1945) :                הגליל

שטח (1945):                 9,215 דונם

מס' תושבים (1948) :       380

תאריך נפילה :                מאי 1948

תאריך נטישה/גירוש :      16.5.1948 (ב), 1949 (ג)

ישובים על אדמות הכפר:  שמיר (1946)