ערב אל-בואטי 'Arab al-Bawati عرب البواطي

 

נ"צ :                              2010.2150

נפה (1945) :                  ביסאן

מחוז (1945) :                הגליל

שטח (1945):                 10,641

מס' תושבים (1948) :      570 

תאריך נפילה :                מאי 1948

תאריך נטישה/גירוש :      מאי 1948 (ב)

ישובים על אדמות הכפר:  (אין)